Roczny plan dydaktyczny 2020/2021

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na rok szkolny 2020/2021

„Dziś zadbaj o zdrowie, byś nie musiał o nim marzyć, gdy będziesz w niemocy”

Pliniusz Starszy

Cele główne:

 • promowanie zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej i zdrowego odżywiania
 • podejmowanie współpracy nauczycieli i rodziców w zakresie kształtowania nawyków prozdrowotnych u dzieci

Cele szczegółowe:

 • zapoznanie dzieci z piramidą żywienia, wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania się i stosowania zbilansowanej diety
 • wdrażanie do dbania o higienę własną, uświadamianie jej znaczenia dla zdrowia dziecka
 • zachęcanie do aktywnego trybu życia, uświadamianie znaczenia sportu dla zdrowia dziecka
 • zachęcanie do spędzania czasu na świeżym powietrzu, ukazywanie atrakcyjnych form i aktywności do podejmowania na otwartej przestrzeni
 • zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa w różnych warunkach i okolicznościach

Oczekiwane efekty i rezultaty:

Dzieci:                      

 • znają zasady zdrowego odżywiania i stosują je w życiu codziennym
 • dbają o higienę własną
 • rozumieją wagę dbania o higienę dla zdrowia dziecka
 • znają znaczenie sportu dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej
 • aktywnie spędzają czas wolny (w tym na świeżym powietrzu)
 • zna zasady bezpieczeństwa, potrafi właściwie zachować się w przedszkolu, w domu, na podwórku, podczas wypoczynku, w kontakcie z nieznajomymi oraz w ruchu drogowym