Rekrutacja na rok 2024/25

    Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza, zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych oraz naciśnięcie przycisku Wyślij zgłoszenie na końcu niniejszego formularza.
    O dalszych postępach rekrutacji będą Państwo powiadomieni drogą mailową.

    Informujemy, że dane osobowe dziecka w postaci: imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, adres, imię i nazwisko rodzica/opiekuna wraz nr. telefonu kontaktowego oraz adresem email są przetwarzane i administrowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) przez Niepubliczne Przedszkole DANAPIS z siedzibą przy ul. Kr. Jadwigi 41 w Nowym Sączu w celu zapisu dziecka do przedszkola.
    Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

    Potwierdzam że zapoznałem się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na podanie powyższych danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.