Roczny plan dydaktyczny 2023/2024

"Poznajemy zawody"

Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na rok 2023/2024

Nie sama praca, ale jej cel sprawia, że to jest coś wyjątkowego

William Paul Young

Cele główne:

 • zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami w ich najbliższym otoczeniu,
 • rozwijanie zainteresowań oraz stymulowanie marzeń dzieci.

Cele szczegółowe

 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci,
 • rozumienie wartości oraz celu wykonywanej pracy,
 • zwrócenie uwagi na charakterystyczne ubiory,
 • wzbudzanie szacunku do wykonywanej pracy,
 • rozwijanie sfery poznawczej u dzieci poprzez zabawę naśladowczą,
 • rozwijanie pamięci wzrokowej,
 • wzbogacanie słownictwa,

Oczekiwane efekty i rezultaty:

Dziecko:

 • odgrywa różne role zawodowe,
 • podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby z najbliższego otoczenia,
 • opisuje pracę wykonywaną na wybranych przykładach,
 • posługuje się narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem.