sprawy bieżące

Komunikat dla rodziców w związku z ponownym uruchomieniem przedszkola !

W związku z planowanym uruchomieniem przedszkola WYŁĄCZNIE DLA RODZICÓW, którzy MUSZĄ UDAĆ SIĘ DO ZAKŁADU PRACY (NIE DOTYCZY PRACY ZDALNEJ) tworzymy listę dzieci.
Zainteresowany Rodzic wysyła zwrotnego SMS-a (imię i nazwisko dziecka) WYŁĄCZNIE na numer tel. 730 007 550 do dnia 2 maja do godz. 12.00. Po tym terminie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenie jest równoznaczne z obowiązkiem pełnej miesięcznej odpłatności za przedszkole do dnia 08.05.2020r. Zostaną również wprowadzone obostrzenia w funkcjonowaniu przedszkola. Rodzice dzieci nie zgłoszonych, w dalszym ciągu są zwolnieni z opłat.
O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.
Przedszkole Danapis ?

Pełny zakres wytycznych dla przedszkoli dostępny jest w poniższym linku:

Wytyczne MEN dla przeszkoli