Roczny plan dydaktyczny 2022/2023

"Mały człowiek w wielkim świecie techniki"

Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej

Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe

Arthur C. Clarke

Cele główne

 • wzbudzenie zainteresowania zagadnieniami z zakresu techniki i programowania
 • kształtowanie umiejętności myślenia przestrzennego
 • kształtowanie umiejętności planowania
 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
 • kształtowanie kreatywności
 • rozwój poznawczy

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • poznaje podstawowe informacje z zakresu techniki
 • wie, jak zmieniał się świat techniki na przestrzeni lat i jakie ma to znaczenia dla ich codziennego życia
 • konstruuje budowle z wykorzystaniem różnych środków stosowne do własnego wieku
 • działa w zespole,
 • planuje układ przestrzenny swoich budowli, potrafi zorganizować sobie własne miejsce pracy
 • zaczyna kształtować myślenie logiczne, dostrzega ciąg przyczynowo – skutkowy
 • poznaje podstawy programowania i kodowania,
 • rozumie podstawowe szyfry/kody, tworzy własne kody, działa wg kodów podanych przez nauczyciela lub inne dzieci
 • poznaje najsławniejsze budowle ze świata
 • uczy się wyciągać wnioski z doświadczeń i eksperymentów