Roczny plan dydaktyczny 2019/2020

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

„Eko dzieciaki – przedszkolaki”

„Mamy tylko jedna Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego, ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas.”

Florian Plit

Cel główny:

 • Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych poprzez poznawanie środowiska i dostrzeganie jego piękna.

Cele szczegółowe:

 • rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą;
 • uświadomienie znaczenia i piękna otaczającego środowiska naturalnego;
 • uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu;
 • zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania;
 • pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi;
 • kształtowanie własnego „ja” w harmonii ze środowiskiem;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;
 • poznanie słownictwa o treści przyrodniczo-ekologicznej;
 • zrozumienie znaczenia powietrza, wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt;
 • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących oszczędzania wody i energii;
 • rozbudzanie chęci dbania o środowisko poprzez zbieranie makulatury, zużytych baterii itp.

Oczekiwane efekty i rezultaty:

Dziecko:

 • dostrzega walory przyrodnicze najbliższego regionu;
 • dba o estetykę najbliższego otoczenia;
 • aktywnie uczestniczy w akcjach na rzecz środowiska;
 • rozumie znaczenie ochrony środowiska naturalnego;
 • zna źródło zanieczyszczenia powietrza i gleby;
 • segreguje śmieci

PRACA Z WYCHOWANKIEM

L.p.Zadania szczegółoweOsoba odpowiedzialnaTermin realizacji
1.Zajęcia edukacyjne dla dzieci według przygotowanego rocznego planu pracy dla poszczególnych grup wiekowychWszystkie nauczycielkiCały rok
2.Wycieczki według opracowanych planów przez poszczególne grupy z uwzględnieniem elementów ekologii – oczyszczalnia, segregacja odpadów itp.Wszystkie nauczycielkiCały rok
3.Zapoznanie dzieci z rocznym tematem pracy „Eko dzieciaki – przedszkolaki”Wszystkie nauczycielkiCały rok
4.Dzień Przedszkolaka – przemarszWszystkie nauczycielki Koordynator …………………Wrzesień
5.Pasowanie na Przedszkolaka połączone z festynem rodzinnym.GR. IPaździernik
6.Dzień Edukacji NarodowejPaździernik
7.Spotkanie z leśniczym – ścieżka edukacyjna  (zbieranie karmy dla zwierząt leśnych)Basia H. i IwonaPaździernik
8.Święto Niepodległości  Listopad
9.Zabawa Andrzejkowa pod hasłem „Jestem eko…”  Listopad
10.Ogólnopolski Dzień Praw DzieckaWszystkie nauczycielki na salach20 listopada
11.MikołajkiGrudzień
12.„Coś ciekawego z materiału odpadowego – ozdoba choinkowa – strojenie choinkiBasia H. i IwonaGrudzień
13.Jasełka  Grudzień
14.Dzień Babci i DziadkaWszystkie nauczycielkiStyczeń/
Luty
15.Zabawa KarnawałowGr. I – III  ……
Gr. IV – VI ….
Luty
16.Tydzień badawczy    Segregacja śmieciWszystkie grupyMarzec
Woda
Powietrze
Wiatr
Energia
Eko mądrala …Iwona
17.Zielono – ekologiczny pierwszy dzień wiosny.RODZICE Koordynator – Aga K.Marzec
18.Święta Wielkanocne z udziałem personeluKwiecień
19.Światowy Dzień Ziemi – sprzątanie świataWszystkie nauczycielki Koordynator – Basia H. i Iwona22 kwietnia
20.Światowy Dzień Pszczoły  Maj
21.Dzień Mamy i TatyWszystkie nauczycielkiMaj
22.Dzień DzieckaCzerwiec
23.Wyjazd na Zielone PrzedszkoleGr. V i VIMaj / Czerwiec
24.Uroczystość z okazji zakończenia przedszkolaGr. V i VICzerwiec

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

L.p.Zadania szczegółoweOsoba odpowiedzialnaTermin realizacji
1.Zorganizowanie zebrania
z rodzicami- zapoznanie ze statutem i zasadami funkcjonowania placówki oraz omówienie zasad
i norm pracy z dziećmi.
Wszystkie nauczycielkiWrzesień
2.Aktywny udział rodziców
w uroczystościach organizowanych przez przedszkole
Wszystkie nauczycielkiCały rok
3.Przeprowadzenie dla rodziców zajęć otwartych zgodnych
z realizacją programu
Wszystkie nauczycielkiCały rok
4.Pomoc w organizowaniu kącików tematycznych związanych
z realizacją programu
Wszystkie nauczycielkiCały rok
5.Uaktualnienie kącika dla rodziców poprzez zamieszczanie:
– prac dzieci,
– informacji o imprezach, uroczystościach, wycieczkach
i innych wydarzeniach z życia przedszkola
Wszystkie nauczycielkiCały rok
6.Indywidualne rozmowy
z rodzicami- przekazywanie informacji o postępach lub problemach każdego dziecka
Wszystkie nauczycielkiCały rok

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

L.p.Zadania szczegółoweOsoba odpowiedzialnaTermin realizacji
1.Współpraca z obiektami ekologicznymiWszystkie nauczycielkiCały rok
2.Współpraca z PWSZWszystkie nauczycielkiCały rok
3.Współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem RatunkowymWszystkie nauczycielkiCały rok
4.Wyjazdy do teatru MOK, Kino SokółWszystkie nauczycielkiCały rok