sprawy bieżące

Standardy Ochrony Małoletnich

15 lutego 2024r. weszła w życie tzw. „ustawa Kamilka”, czyli nowelizacja szeregu ustaw mających na celu zwiększenie ochrony małoletnich, którzy stali się ofiarami przemocy. W związku z powyższym informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy Niepubliczne Przedszkole Danapis wprowadziło Standardy Ochrony Małoletnich, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dziecku, wobec którego zachodzi podejrzenie wystąpienia problemu przemocy fizycznej/psychicznej lub przestępstwa w rodzinie. Z dokumentami można się zapoznać w sekretariacie placówki.