angielskiangielski dodatkowe

Let’s count

W tym artykule przedstawię kilka zabaw, jakie można przeprowadzić w domu, by utrwalać z dziećmi umiejętność liczenia w języku angielskim. Są to zabawy uniwersalne, zarówno dla dzieci starszych i młodszych, do przeprowadzenia niezależnie od zakresu, w jakim dzieci umieją liczyć.

  1. Am I right?

Prosta aktywność na rozgrzewkę. Zabawa może być prowadzona na dwa sposoby. Rodzic prosi dziecko, by uważnie słuchało, jak liczy i zatrzymało Rodzica słowem „Stop!” lub „No!”, gdy usłyszy pomyłkę. Można też zacząć w zabawie liczyć różne elementy w języku angielskim i celowo się pomylić i sprawdzić, czy dziecko zwróciło uwagę na niepoprawne liczenie.

  1. Listen and count

To zabawa matematyczno – słuchowa. Potrzebne nam będzie plastikowe pudełko i klocki. Rodzic i dziecko siadają tyłem do siebie i Rodzic kolejno wrzuca do pudełka klocki, a dziecko w ciszy liczy stuknięcia. Potem podaje liczbę klocków, jaka powinna być w pudełku. Rodzic wysypuje klocki, a dziecko sprawdza, czy miało rację. W wersji uproszczonej dla maluszków można pozwolić, by dziecko początkowo na głos liczyło stuknięcia.

  1. Mystery box

Do tej zabawy również potrzebne nam będą klocki i pudełko, przy czym powinno mieć ono pokrywę z otworem takiej wielkości, by dziecko mogło do niego włożyć rękę. Rodzic wkłada do pudełka wybraną przez siebie liczbę klocków. Następnie dziecko wkłada rękę do pudełka przez otwór i przez dotyk próbuje odgadnąć, ile klocków jest w środku. Podaje Rodzicowi liczbę, po czym wspólnie otwierają pojemnik i sprawdzają, ile rzeczywiście mieści klocków.

  1. Beads threading

Do zabawy potrzebna nam będzie nitka i koraliki. Zabawę można przeprowadzić w kilku wersjach (w zależności od tego, jakie koraliki mamy do dyspozycji i w zależności od stopnia zaawansowania dziecka).

  1. Rodzic układa przed dzieckiem pudełko z koralikami i daje mu nitkę (jeśli koraliki mają duży utwór, sznurek może być grubszy, np. włóczka) z supełkiem na końcu. Prosi, by nawlekło określoną liczbę koralików (np. Thread 8 beads, please.)
  2. Wersja dla większej ilości dzieci polega na tym samym, przy czym można zaproponować dzieciom nawlekanie koralików na wyścigi.
  3. Jeśli mamy do dyspozycji kolorowe koraliki, możemy na kartce dziecku narysować wzór: ile i jakie koraliki należy nanizać. Dziecko najpierw liczy koraliki na kartce i określa ich kolory, a potem przystępuje do odtworzenia wzoru. Tę wersję zabawy również można przeprowadzić w formie wyścigów między dziećmi.
  4. Ostatnia wersja polega na nawleczeniu koralików na sznurek przez Rodzica, tak by dziecko nie widziało ich ilości. Dziecko z zamkniętymi oczami dotyka koraliki i liczy je, próbując podać poprawną liczbę elementów na sznurku.