angielskiangielski dodatkowe

Jak wygląda nauczanie języka angielskiego w Niepublicznym Przedszkolu „Danapis” ?

Nasze przedszkole posiada szeroką gamę zajęć dodatkowych dla dzieci. Wśród nich znajdują się zajęcia z języka angielskiego. Odbywają się one według dwóch różnych programów i według dwóch różnych schematów.

W większości grup (w roku szkolnym 2020/2021 będą to grupy I, II, IV, V i VI) zajęcia z języka angielskiego odbywają się według programu „Bee world” i mają miejsce dwa razy w tygodniu (po 15 minut w grupie I  i II i po 30 minut w grupie IV, V i VI).

Czym jest program „Bee world”? To napisany przeze mnie w tym roku szkolnym program nauczania przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jego wyjątkowość polega na tym, iż oprócz faktu, że sprzyja przyswajaniu języka obcego, jest powiązany tematycznie z profilem apiterapeutycznym naszego przedszkola. Oznacza to, że porusza tematykę życia pszczół i ich znaczenia w przyrodzie i życiu człowieka.

Program „Bee world” cechuje holistyczne i indywidualne podejście do dzieci, co zapewnia im wszechstronny rozwój, a zarazem każdy wychowanek jest dla nas równie ważny. Tematyka zajęć jest bliska dzieciom, dotyka zagadnień, z którymi mają one kontakt na co dzień, przez co nauka staje się prosta i przyjemna. Przez cały proces nauczania naszym przedszkolakom towarzyszyć będzie pacynka Freddie, którego możecie zobaczyć na zdjęciu poniżej.

Freddie jest kuzynem i miłośnikiem pszczół, ale jest też jednocześnie stworkiem, który mówi i rozumie wypowiedzi tylko w języku angielskim. Wszystkie dzieci uwielbiają go, a zatem chcąc z nim się porozumieć, muszą zapoznać się z jego mową. Freddie jest więc pomocny przy nauce języka angielskiego, pomaga wprowadzać nowe słowa, nowe wyrażenia, zachęca dzieci do budowania prostych zdań, pomaga zrozumieć obserwowane sytuacje, ale przede wszystkim wprowadza wszystkich w dobry nastrój i przełamuje lody.

Zajęcia prowadzone przeze mnie opierają się głównie na zabawie, co sprawia, że dzieci chętnie na nie chodzą i osiągają dobre efekty. Często towarzyszy nam też muzyka i ruch, bo jest to coś, czego przedszkolaki potrzebują i co ułatwia im zapamiętywanie nowych treści. Niekiedy stosuję narzędzia multimedialne, co dodatkowo uatrakcyjnia nasze spotkania, a poza tym stwarza dzieciom możliwość kontaktu z językiem obcym w jego naturalnym brzmieniu.

W grupie III, której jestem wychowawcą, zajęcia przebiegają nieco inaczej. Oparte są na programie „Dwujęzyczne przedszkolaki” i odbywają się codziennie bez ram czasowych. Program został stworzony przeze mnie kilka lat temu i został już przeprowadzony całościowo w jednej grupie na przestrzeni całego cyklu pobytu dzieci w przedszkolu, przynosząc świetne efekty.

Program ten jest szczególny, gdyż zakłada kontakt dzieci z językiem angielskim codziennie. Raz jest to przez kilkanaście minut, innym razem cały dzień. Treści w języku polskim i angielskim przenikają się, co sprawia, że dzieci swobodnie „przełączają się” z jednej mowy na drugą i nie stanowi dla nich problemu rozumienie treści słyszanych w języku angielskim i dużo szybciej podejmują próby budowania wypowiedzi.

Poruszana tematyka jest w pełni zgodna z tematyką codziennych zajęć i w pełni skorelowana z podstawą programową wychowania przedszkolnego, co zapewnia zainteresowanie dzieci omawianymi zagadnieniami. Poprzez łączenie treści w języku polskim i angielskim tym bardziej wzmacnia się wszechstronny rozwój naszych dzieci.

Jedną z głównych metod stosowanych przy realizacji tego programu jest metoda projektów. Oznacza to, iż przez pewien okres czasu (najczęściej tydzień) skupiamy się na jednej tematyce i szczegółowo ją omawiamy całkowicie w języku angielskim, lub przynajmniej z jego przewagą. Realizacja programu dokumentowana jest filmikami, które później ukazują się na profilu przedszkola. To, co wyróżnia metodę projektów spośród innych zajęć to fakt, że podczas realizacji poszczególnych z nich stosuje się częściej metody aktywizujące dzieci, osiąga się lepsze efekty, a nasi wychowankowie stają się bardziej samodzielni w procesie nauki. Ponadto każdy projekt zakończony jest zadaniem, które dzieci mają wykonać w domach. Mogą to być plakaty, książeczki tematyczne, słowniki obrazkowe i wiele innych, ciekawych form. Wasza pomoc, Rodzice, jest wtedy nieoceniona.

Dzieciom, które uczą się angielskiego wg programu „Dwujęzyczne Przedszkolaki” również towarzyszy pacynka Freddie, która została opisana powyżej i spełnia ona wtedy dokładnie te same funkcje.

Dla Rodziców na zachętę dodam również, że raz na jakiś czas organizuję zajęcia otwarte, dzięki czemu macie możliwość zobaczenia na własne oczy, jak świetnie radzą sobie Wasze dzieci. Ponadto nie jesteście wtedy jedynie biernymi obserwatorami, Was również będę angażować do wspólnej zabawy, co jest świetną okazją do wzmacniania więzi rodzic – dziecko i rodzin z przedszkolem. W tym roku planuję również (jeśli tylko sytuacja na to pozwoli) realizowanie projektu „Śpiewaj i ucz się”. Będzie on polegał na cyklu spotkań dla chętnych dzieci i ich rodziców ze wszystkich grup przedszkolnych. Spotkania te będą odbywały się raz na dwa miesiące i będą miały formę warsztatów. Będziemy razem śpiewać i bawić się, a angielski sam wchodzi wtedy do głowy. Na zachętę dodaję link do filmiku z warsztatów, które odbywały się w zeszłym roku.

Wszystko to sprawia, że nauka języka angielskiego w „Danapisie” jawi się jako coś przyjemnego i atrakcyjnego, a dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.

Agnieszka Kopycińska